קול קורא 508/2020 לצורך מינוי מודדים מבקרים

קול קורא לצורך מינוי מודדים מבקרים - פנייה להצגת מועמדות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 08/06/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 09/07/2020