505

קול קורא לצורך מינוי מודדים מבקרים- פנייה להצגת מועמדות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 03/04/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/04/2014