504

קול קורא למינוי מודדים מבקרים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 16/04/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 22/03/2012