מכרז 5/2018 - פניה לקבלת הצעות לקבלת שירותי קדם דפוס למפות ובקרת איכות של ההדפסה

פניה לקבלת הצעות לקבלת שירותי קדם דפוס למפות ובקרת איכות של ההדפסה
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 24/05/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28/06/2018