פנייה לספקי מכרז חשכ"ל מממ 1-2009 לקבלת הצעות לאחראי פרויקט אינטגרציה משילות גיאוגרפית

פנייה לספקי מכרז חשכ"ל מממ 1-2009 לקבלת הצעות לאחראי פרויקט אינטגרציה משילות גיאוגרפית
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 15/08/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18/09/2017