פניה לקבלת הצעות לרכישה ועיבוד של נתוני שכירויות ומחירים בנדל"ן - מכרז ע/ 420

פניה לקבלת הצעות לרכישה ועיבוד של נתוני שכירויות ומחירים בנדל"ן
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 23/10/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/11/2017