מכרז ע/407 - שדרוג כלי הידרולוגיה

שדרוג כלי הידרולוגיה
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 14/11/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/12/2016