וע/ 4-2018 - הקמת לשכת שירות למפה אחת לישראל ומאגר תשתיות לאומיות

הקמת לשכת שירות למפה אחת לישראל ומאגר תשתיות לאומיות
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 22/10/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 22/11/2018