מכרז מס' ע/ 399 – בקשה להצעות למתן שרותי אפיון לפיתוח מערכות מידע ושירותים מקוונים (מיפוי, תשתיות ונדל"ן)

בקשה להצעות למתן שרותי אפיון לפיתוח מערכות מידע ושירותים מקוונים (מיפוי, תשתיות ונדל"ן)
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 10/12/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 25/01/2016