מכרז מספר 3683 - מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לביצוע בקרת איכות בשדה של נתוני בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי

מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לביצוע בקרת איכות בשדה של נתוני בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 04/09/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/10/2014