מכרז ע/385 - אפיון ויצירת שכבת תכנון תואמת את גבולות הקדסטר

אפיון ויצירת שכבת תכנון תואמת את גבולות הקדסטר
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 02/10/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/12/2014