ע/379

פניה לקבלת הצעות לרכישת נתוני דרכים, תנועה וניווט
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 02/12/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 09/01/2014