מכרז מס' 3771 - הזמנה למתן שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר

הזמנה למתן שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 06/09/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18/10/2018