ע/377

פניה לקבלת הצעות לשירותי פיתוח לשיפור והרחבת שרת המפות הממשלתי (פרסום חוזר)
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 30/12/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02/02/2014