מכרז סגור 3758 - קמ"ק 2017

מכרז סגור 3758 - קמ"ק 2017
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 08/08/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 06/09/2017