מכרז לקבלת שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר- 3756

פעילות​תאריך
​פרסום המכרז15/06/2017
​כנס ספקים​לא יתקיים
מועד אחרון לשאלות הבהרה​06/07/2017
​מועד אחרון למענה מפ"י לשאלות ופרסום שינויים והבהרות​13/07/2017
​מועד אחרון להגשת ההצעות​24/07/2017, עד השעה 12:00
​מועד תחילת מבחן היכולת​​02/08/2017
מועד סיום מבחן היכולת​17/08/2017, עד השעה 12:00
​ערבות להגשת ההצעה תהיה תקפה עד (לפחות) יום​​לא נדרשת ערבות הצעה 

מכרז לקבלת שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 15/06/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/07/2017