מכרז סגור מס' 3743 – מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי, פנייה לקבלת הצעות מחיר מקבוצת מציעים סופית

מכרז סגור מס' 3743 – מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי, פנייה לקבלת הצעות מחיר מקבוצת מציעים סופית
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 06/12/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/01/2017