מכרז 3728 - איזון גיאומטרי מדויק באזור ים המלח, כנרת, עפולה, חיפה, עכו

איזון גיאומטרי מדויק באזור ים המלח, כנרת, עפולה, חיפה, עכו
במסמך א' (תנאים כללים – סעיף 0.1 - טבלת ריכוז מועדים) חלו שינויים: 

1. פתיחת מועד  נוסף למבחן יכולת בין תאריכים   11.09.2016 - 18.09.2016 

2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 21.09.2016​

סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 28/07/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/09/2016