מכרז פומבי מס' 3727 לצורך מיון מסמכים קדסטריים

מכרז פומבי לצורך מיון מסמכים קדסטריים
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 28/07/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2016