מכרז מס' 3712 - מכרז פומבי להכנת תכניות לצורכי רישום המוביל הארצי - מחוז צפון

מכרז פומבי להכנת תכניות לצורכי רישום המוביל הארצי - מחוז צפון
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 26/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 25/01/2016