מכרז מס' 3711 - הזמנה למתן שירותים מקצועיים לצילום ולאספקת אורתופוטו ספרתי בצבע במסגרת פרויקט אורתופוטו ארצי

הזמנה למתן שירותים מקצועיים לצילום ולאספקת אורתופוטו ספרתי בצבע במסגרת פרויקט אורתופוטו ארצי
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 06/08/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17/09/2015