איזון גיאומטרי מדויק בגבול מצרים - מכרז 3707

איזון גיאומטרי מדויק בגבול מצרים
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 30/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/01/2016