3680

בקשה להצעות למתן שירותי מדידה ומיפוי ימי לאורך חופי מדינת ישראל - הים התיכון - מכרז מספר 3680
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 18/08/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 21/09/2014