3678

קול קורא מס' 3678-הזמנה להיכלל במאגר ספקים לביצוע עבודות מדידה שונות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 12/05/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02/06/2014