3675

מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 16/12/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/01/2014