3658

בקשה להצעות למתן שירותי מדידה ומיפוי ימי לאורך חופי מדינת ישראל - הים התיכון
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 19/12/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02/02/2014