3648

​קול קורא לרישום במאגר הספקים לביצוע וביקורת פרויקטי קדסטר מבוסס קואורדינטות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 12/09/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17/10/2013