3646

הזמנה מספר 3646 - פנייה לחברות פוטוגרמטריות ולמודדים מוסמכים להיכלל במאגר ספקים של המרכז למיפוי ישראל לביצוע עבודות מיפוי פוטוגרמטריות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 25/07/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/09/2013