3645

​הזמנה להיכלל במאגר מודדים לביצוע עבודות מדידה קדסטריות שונות - מספר פנייה 3645
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 25/07/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/09/2013