3644

​בקשה לקבלת הצעות לביצוע איזון גיאומטרי מדויק באזור צומת ראם - בית שמש - ירושלים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 03/10/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28/11/2013