3622

קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט איתור,זיהוי,תיעוד ומדידה של נקודות אותנטיות לשם שימוש עתידי בהן כחומר בסיס לעבודות קדסטריות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 15/11/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 16/12/2012