3620

​מכרז דו-שלבי הכולל מבחן יכולת, פנייה לקבלת הצעות להשתתף במבחן יכולת לאספקת שירותים מקצועיים של עדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 13/09/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17/10/2012