3611

קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט ביקורת הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 10/09/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28/10/2012