ע/361

פניה לקבלת הצעות - אפיון ויישום מודול מוצר בנט"ל בפורמט CAD
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 08/12/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/01/2012