3600

פרסום חוזר, שינוי תנאים במכרז והארכת מועדים-פנייה לקבלת הצעות להשתתף במבחן יכולת לאספקת שירותים מקצועיים של עדכון וטיוב בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי​
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 16/08/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10/09/2012