3597

​פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי פענוח תצלומי אויר
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 27/08/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11/10/2012