3560

קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט השוואה וטיוב נתוני שכבות הקדסטר במערכת הממ"ג במפ"י בהתאמה לנתוני מפות גושי הרישום
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 08/09/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 27/10/2011