3558

​קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט איתור, זיהוי, תיעוד ומדידה של נקודות אותנטיות לשם שימוש עתידי בהן כחומר ביסוס לעבודות קדסטריות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 10/10/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17/11/2011