3552

​קבלת שירותים מקצועיים בפרוייקטי הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 10/11/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 04/12/2011