3546

​ביקורת פרויקט הגדרה אנליטית של גושי הרישום בנגב הצפוני
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 11/07/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 21/08/2011