3542

​קבלת הצעות לעריכה לשונית ועריכת תוכן של אתרי האינטרנט
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 10/10/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 13/11/2011