3540

​בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי פענוח תצלומי אויר
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 28/11/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/12/2011