3530

תפעול ואחזקה של מערך רשת תחנות GNSS קבועות של המרכז למיפוי ישראל, ואספקת שירותים הנגזרים ממנו
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 11/08/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23/10/2011