3514

בחינת נתוני השכבות הקדסטריות במערכת הממ"ג במפ"י והשוואתם לנתוני מפות גושי הרישום
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 25/11/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 09/12/2010