ביצוע סקר מסמכים קדסטריים ישנים

ביצוע סקר מסמכים קדסטריים ישנים
כחךלשדגחכלךשדגכחלךשדקדג
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 08/12/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26/12/2010