בקשה לקבלת שירותים מקצועיים בביצוע ביקורת תוצאות של פרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוניה

בקשה לקבלת שירותים מקצועיים בביצוע ביקורת תוצאות של פרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוניה
תיאור
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 15/08/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10/10/2010