3498

פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא פרסום ושיווק רשת תחנות הקבעה
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 07/09/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 14/10/2010