3477

קול קורא בנושא אישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 10/12/2009