3465

הליך מיון מוקדם למכרז לביצוע אורתופוטו ספרתי מתצ"א צבעוני בהיקף ארצי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 14/12/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 14/01/2010