3461

קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 01/10/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/11/2009